Die CENTURION-WES PRESBITERIAANSE KERK (CPK) is 'n kerk-familie saamgestel uit alle ouderdomsgroepe. Alles wat ons doen is baseer op die Bybel as die Woord van God. Ons leer elke dag meer oor hoe om Jesus te volg en doen baie moeite doen met kinders, tieners en jong volwassenes. Ons is 'n gemeente van die Uniting Presbyterian Church in Southern Africa (UPCSA).

Elke besoeker word vinnig gemaak om tuis te voel en beide volwassenes en kinders maak gou nuwe vriende. Ons minister is informeel beskikbaar bespreek lidmaatskap met elke besoeker aan ons Sondagdienste, indien hulle dit versoek.

We believe

ONS MISSIE

Ons is 'n kerk wat op die Bybel gegrond is, wat gesin vriendelik en hedendaags is en wat geroep is om die goeie nuus oor Jesus Christus te versprei en met die ontferming van God uit te reik na alle mense en taalgroepe in ons stad, ons land en tot aan die eindes van die aarde, deur op te kyk na God, om te gee vir almal in ons eie geloofsgemeenskap en uit te reik na ander mense in nood. Diversiteit is ons strategie en die jongmense is ons toekoms.

WIE IS ONS?

Ons wil elke gesin wat deel word van ons gemeente persoonlik bereik en laat tuis voel. Heelwat ouers met voorskoolse en laerskool kinders word deel van ons gemeente. Ons glo die Woord van God het die hoogste gesag in alle sake rakende die geloof en die hele lewe. Deur die bediening van die Woord wil ons mense lei na versoening met die Here en deur die bediening van die sakramente, gebed en onderrig in die Bybel, toerus vir hulle lewe as Christene in die wêreld. Ons wil 'n gemeente wees van mense wat Jesus liefhet en volg. (Oor ons styl van aanbidding, lees ook "Eredienste" of stuur jou navraag vir ons per epos)

Ons geloof in God Drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees lei ons om in alles, met nederigheid, na die eer van God te soek.

WIE IS ONS

Ons Verhouding Met Ander Kerke

Ons erken elke Kerk enige plek in ons land en in die wêreld wat die enigste drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanbid en aanhang en Jesus Christus aanroep as God, Here en Verlosser, as ons broers en ons susters in die Here. Vir onsself kies ons vir 'n belydenisgrondslag wat bekend is as die Gereformeerde leer en ons kies om in die nouste moontlike verband saam te leef met die Presbiteriaanse gemeentes in ons land en in die hele wêreld. Ons bely ook dat dit die wil van die Here is dat elkeen in ons land en in die wêreld wat die naam van die Here Jesus aanroep as God en Verlosser, saam met ons die een algemene Kerk van die Here is en dat hierdie eenheid sover ons moontlik kan, sigbare uitdrukking moet vind.

Waar is ons

U vind ons in Raslouw aan die westekant van Centurion naby die Mall at Reds-winkelsentrum en naby aan beide Rooihuiskraalweg en Ruimteweg. Ons bedien die Suidelike en Oostelike Tshwane-gebied (Suidelike Pretoria en Centurion) en Midrand. Ons is die maklikste bereikbaar vir die omgewings van Wierdapark, Eldoraigne, Wierda-Glen, Amberfield, Heuweloord, Rooihuiskraal, The Reeds, Raslouw en aangrensende areas. (Sien ook 'n kaart, adres en ander besonderhede onder "Kontak".)

Erediens-hulpbronne

Ons Presbi Belydenisskrifte by Ons Glo en 'n paar Preeksketse is sommige van die hulpbronne op hierdie webtuiste. Afrikaanse vertalings van die UPCSA formuliere is ook beskikbaar. Die uitgesoekte artikels op die blad genaamd Artikels sal van groot hulp kan wees.

Gedeelte 46, van die plaas Swartkop 383 JR. Bekend as: Aletta Avenue 186. Raslouw AH. Centurion.

GPS koördinate, S25° 52.031 E028° 07.926.

CPK