UPCSA

Uniting Presbyterian Church in Southern Africa (UPCSA)

Hierdie kerkverband, wat algemeen bekend staan as die Uniting Presbyterian Church in Southern Africa of UPCSA, se eerste gemeente is in 1813 deur Skotse gelowiges in Kaapstad gevestig. Gemeentes in die Weskaap, Ooskaap en in Kwazulu-Natal het spoedig gevolg en toe al hierdie gemeentes later in 'n kerverband saamgekom het, was dit bekend as die Presbyterian Church in South Africa. Vanaf die begin jare het hierdie kerkverband mense en gemeenskappe uit al die kultuur en taalgroepe ingesluit en het in die 20ste eeu verder gegroei tot 'n ware multi-kulturele Suid-Afrikaanse kerkverband. Skotse sendelinge het ook in die 19de eeu gemeentes gestig, die beroemdste daarvan by Lovedale in die Ooskaap.

Gemeentes van die UPCSA aanbid in feitlik al die tale wat in ons land voorkom, insluitend Afrikaans, hoewel ons Engels gebruik as ons saamkom in ons Presbiteria, Algemene Kerkvergadering of ander gesamentlike byeenkomste. Die belydenisskrifte van die UPCSA, The Confession of the Faith of the Uniting Presbyterian Church in Southern Africa en die Declaration of the Faith of the Church in Southern Africa en die aanhef tot die kerk se belydenis, word elders op die webwerf in Engels - en sommige dokumente ook in Afrikaans - weergegee by Ons Glo. Hierdie gereformeerde belydenis gee dieselfde geloofsbelydenis weer wat ook in byvoorbeeld die Westminster Confession and die Heidelbergse Kategismus gevind word.

CPC Logo
CPC Logo

Die Sentrale Kantoor van die UPCSA is in Johannesburg geleë. Lees gerus meer oor ons kerkverband op die webwerf http://unitingpresbyterian.org.

'n Kerkverband het aan die einde van die 19de eeu tot stand gekom wat later bekend geword het as die Reformed Presbyterian Church in South Africa, wat die inheemse gemeenskappe bedien het. Sedert 1992 het hierdie twee kerkverbande deur 'n proses van eenwording gegaan en het in 1999 die UPCSA geword, wat in sy lidmaatgetalle verteenwoordigend is van die totale Suid-Afrikaanse samelewing. Presbiteriaanse Kerke van Zimbabwe en Zambië maak ook deel uit van ons denominasie.

Ons Visie

Om 'n gemeenskap van Christene te wees wat versoen is en hulle profetiese getuienis vir Christus uitvoer.

Ons Missie

Ons sal ons Drie-Enige God in Suider-Afrika verkondig deur

 • "Te getuig van die reddende liefde van Jesus Christus"
 • "Lewende, reformatoriese gemeentes te bou vir aanbidding, bediening en dissipelskap"
 • "Sigbaar die Koninkryk van God te verkondig deur eenheid, geregtigheid, vrede en liefde"
  • Die prioriteite van ons Missie is
  • Evangelisasie
  • Hulp met die ontwikkeling van missionale gemeentes
  • Gesondheid, welsyn en beskerming van geregtigheid
  • Betrokkenheid by versoening en eenheid
  • Rentmeesterskap
Mission

Gedeelte 46, van die plaas Swartkop 383 JR. Bekend as: Aletta Avenue 186. Raslouw AH. Centurion.

GPS koördinate, S25° 52.031 E028° 07.926.

CPK