UPCSA

UPCSA

UPCSA

Uniting Presbyterian Church in Southern Africa (UPCSA)

Ons denominasie staan ​​ook alom bekend as die UPCSA. Sedert 1813 verkondig en leer ons die Woord van God en bedien die sakramente in Suid-Afrika, gebaseer op 'n gereformeerde teologie en belydenis. Ons was voorheen bekend as die "Presbiteriaanse Kerk in Suider-Afrika" en het gegroei van 'n Kerk wat deur Skotse setlaars geplant is, tot 'n werklik multikulturele Suid-Afrikaanse denominasie. Van die begin af het ons die evangelie met al die gemeenskappe en kultuurgroepe in Suider-Afrika gedeel.

Aan die einde van die 19de eeu het Skotse sendelinge 'n kerk onder die Afrika-bevolking geplant wat die Gereformeerde Presbiteriaanse Kerk genoem is. Sedert 1992 het hierdie twee denominasies en 'n paar ander gemeentes deur 'n proses van eenwording gegaan om die UPCSA te word. Ons ledetal is verteenwoordigend van al die taal- en kultuurgroepe in Suid-Afrika en selfs in Suider-Afrika. Gemeentes in Suid-Afrika, Zimbabwe en Zambië vorm die denominasie. 

Ons denominasie staan ​​ook alom bekend as die UPCSA. Sedert 1813 verkondig en leer ons die Woord van God en bedien die sakramente in Suid-Afrika, gebaseer op 'n gereformeerde teologie en belydenis. Ons was voorheen bekend as die "Presbiteriaanse Kerk in Suider-Afrika" en het gegroei van 'n Kerk wat deur Skotse setlaars geplant is, tot 'n werklik multikulturele Suid-Afrikaanse denominasie. Van die begin af het ons die evangelie met al die gemeenskappe en kultuurgroepe in Suider-Afrika gedeel.

Aan die einde van die 19de eeu het Skotse sendelinge 'n kerk onder die Afrika-bevolking geplant wat die Gereformeerde Presbiteriaanse Kerk genoem is. Sedert 1992 het hierdie twee denominasies en 'n paar ander gemeentes deur 'n proses van eenwording gegaan om die UPCSA te word. Ons ledetal is verteenwoordigend van al die taal- en kultuurgroepe in Suid-Afrika en selfs in Suider-Afrika. Gemeentes in Suid-Afrika, Zimbabwe en Zambië vorm die denominasie. 


Die Sentrale Kantoor van die UPCSA is in Johannesburg, Suid-Afrika geleë en kan per e-pos by gensec@presbyterian.org.za bereik word.

Plaaslike kerke aanbid in byna al die tale wat in ons streek voorkom, hoewel Engels die taal bly wat ons gebruik wanneer ons in ons Ringe en by die Algemene Vergadering of enige ander vergadering vergader waar gemeentes wat meer as een taalgroep bedien, bymekaar kom.

Die geloofsbelydenis van die UPCSA kan as gereformeerd gesien word, soos gedeel met al die ander Gereformeerde en/of Presbiteriaanse denominasies in die wêreld. Verskeie ander gereformeerde belydenisskrifte, soos die bekende Westminster Confession bevat hierdie spesifieke manier van interpretasie van die Skrif. Die UPCSA het opnuut in die idioom van hierdie eeu sy universele, Christelike en gereformeerde geloof bely.

Hierdie belydenis, The Confession of Faith of the Uniting Presbyterian Church in Southern Africa en die Declaration of Faith of the Presbyterian Church, is in Engels beskikbaar op hierdie webwerf onder “We Believe”.

Jy kan meer oor ons denominasie op die webwerf lees http://unitingpresbyterian.org/.

Ons UPCSA Missie

Ons sal ons Drie-enige God in Suider-Afrika verkondig deur die volgende

 • “Getuienis van die reddende liefde van Jesus Christus”

 • “Bou noodsaaklike, hervormende gemeentes vir aanbidding, bediening en dissipelskap”

 • “Sigbare verkondiging van die Koninkryk van God deur eenheid, geregtigheid, vrede en liefde”

Ons missie prioriteite is:

  • Evangelisasie

  • Ondersteuning van die ontwikkeling van missionale gemeentes

  • Gesondheid, welstand en versekering van geregtigheid

  • Betrek by versoening en eenheid

  • Rentmeesterskap

  • Missie

Kontak Ons

T: +27 12 656 7750 / +27 83 633 9777

E: minister@centurionwest.co.za

 

Gedeelte 46, van die plaas Swartkop 383 JR.

Bekend as: Alettalaan 186. Raslouw AH Centurion.

GPS-koördinate, S25° 52.031 E028° 07.926

Sluit aan op ons nuusbrief

Moenie nuwe nuus mis op jou e-pos nie
Afrikaans